en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2006

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.12. 597  821  57,898 
04.12. 708  814  53,482 
05.12. 622  16  913  58,865 
06.12. 518  680  56,572 
07.12. 581  691  54,239 
08.12. 520  702  57,447 
11.12. 479  1 160  70,775 
12.12. 510  1 233  70,740 
13.12. 720  2 041  73,922 
14.12. 571  1 174  67,278 
15.12. 684  3 294  82,805 
18.12. 579  870  60,041 
19.12. 646  827  56,068 
20.12. 682  1 000  59,453 
21.12. 641  867  57,493 
22.12. 660  1 055  61,516 
27.12. 726  1 077  59,734 
28.12. 606  913  60,066 
29.12. 779  841  51,914 
Priemer 623  1 104  61,595 
Spolu 11 829  23  20 973 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.12. 91 858,003  0,000  0,000  0,000  98 987,972  51,868 
04.12. 88 481,657  0,000  0,000  0,000  115 939,427  56,716 
05.12. 70 324,091  0,000  2,685  0,000  110 710,792  61,153 
06.12. 109 699,019  0,000  0,102  0,000  517 029,366  82,497 
07.12. 74 733,201  0,000  0,218  0,000  113 656,525  60,330 
08.12. 67 594,869  0,000  0,000  0,000  91 902,781  57,620 
11.12. 60 357,291  0,000  0,000  0,000  103 871,316  63,248 
12.12. 73 476,874  0,000  0,000  0,000  98 629,411  57,307 
13.12. 130 335,555  0,000  0,000  0,000  328 822,116  71,614 
14.12. 77 585,426  0,000  0,000  0,000  89 728,287  53,629 
15.12. 111 645,606  0,000  0,000  0,000  187 164,975  62,637 
18.12. 72 833,581  0,000  0,000  0,000  167 981,496  69,755 
19.12. 69 015,123  0,114  0,049  0,000  131 991,344  65,665 
20.12. 134 919,582  0,000  0,000  0,000  521 500,148  79,446 
21.12. 76 563,454  0,000  0,000  0,000  100 302,273  56,711 
22.12. 76 470,975  0,000  0,000  0,000  95 818,379  55,615 
27.12. 97 454,872  0,000  0,000  0,000  315 686,633  76,411 
28.12. 62 535,224  0,002  0,000  0,000  94 148,661  60,088 
29.12. 66 643,280  0,000  0,000  0,000  100 239,148  60,066 
Priemer 84 869,878  0,006  0,161  0,000  178 111,108  63,283 
Spolu 1 612 527,683  0,116  3,054  0,000  3 384 111,050 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období