en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2007

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.01. 746  969  56,501 
03.01. 416  678  61,974 
04.01. 595  18  563  47,874 
05.01. 503  667  56,766 
08.01. 573  1 660  74,339 
09.01. 560  779  58,178 
10.01. 616  821  57,133 
11.01. 611  699  53,359 
12.01. 656  840  56,075 
15.01. 376  535  58,727 
16.01. 852  1 051  55,229 
17.01. 644  885  57,881 
18.01. 633  836  56,909 
19.01. 692  978  58,563 
22.01. 620  870  58,389 
23.01. 473  821  63,447 
24.01. 665  860  56,393 
25.01. 746  842  53,023 
26.01. 706  911  56,339 
29.01. 636  1 091  63,173 
30.01. 626  906  59,138 
31.01. 685  1 010  59,587 
Priemer 620  876  58,136 
Spolu 13 630  25  19 272 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.01. 67 423,074  0,000  0,000  0,000  138 378,212  67,239 
03.01. 91 301,409  0,000  0,000  0,000  363 264,359  79,915 
04.01. 50 777,360  0,000  3,047  0,000  102 196,707  66,805 
05.01. 50 605,226  0,000  0,326  0,000  93 794,753  64,955 
08.01. 67 126,997  0,000  0,000  0,000  126 371,258  65,309 
09.01. 55 983,962  0,000  0,000  0,000  91 093,407  61,936 
10.01. 73 863,647  0,000  0,000  0,000  410 972,255  84,765 
11.01. 69 079,447  0,000  0,000  0,000  212 060,617  75,429 
12.01. 65 273,028  0,000  0,021  0,000  205 739,467  75,915 
15.01. 10 870,764  0,000  0,000  0,000  147 369,492  93,130 
16.01. 93 522,324  0,000  0,000  0,000  226 005,992  70,731 
17.01. 105 087,216  0,000  0,000  0,000  457 982,595  81,337 
18.01. 80 196,000  0,000  0,000  0,000  166 411,018  67,480 
19.01. 86 444,605  0,000  0,000  0,000  181 546,685  67,744 
22.01. 89 072,289  0,000  0,000  0,000  184 225,477  67,408 
23.01. 63 531,645  0,000  0,000  0,000  186 548,937  74,596 
24.01. 110 065,875  0,000  0,000  0,000  382 836,658  77,670 
25.01. 98 327,338  0,000  0,000  0,000  179 957,166  64,667 
26.01. 86 359,768  0,000  0,000  0,000  188 264,005  68,553 
29.01. 62 350,800  0,000  0,000  0,000  215 609,470  77,568 
30.01. 64 109,901  0,000  0,000  0,000  168 075,825  72,389 
31.01. 125 099,634  0,000  0,000  0,000  433 109,970  77,589 
Priemer 75 748,741  0,000  0,154  0,000  220 991,560  72,870 
Spolu 1 666 472,309  0,000  3,394  0,000  4 861 814,325 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období