en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2007

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.02. 601  810  57,406 
02.02. 509  835  62,128 
05.02. 683  17  759  52,022 
06.02. 483  676  58,126 
07.02. 656  728  52,525 
08.02. 631  720  53,294 
09.02. 518  736  58,692 
12.02. 543  735  57,512 
13.02. 526  620  54,101 
14.02. 654  892  57,697 
15.02. 667  839  55,710 
16.02. 549  840  60,475 
19.02. 341  434  56,000 
20.02. 674  887  56,823 
21.02. 609  804  56,900 
22.02. 540  717  57,041 
23.02. 573  740  56,359 
26.02. 453  719  61,348 
27.02. 436  573  56,789 
28.02. 633  1 146  64,418 
Priemer 564  761  57,268 
Spolu 11 279  23  15 210 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.02. 84 701,325  0,000  0,000  0,000  128 067,505  60,191 
02.02. 93 964,646  0,000  0,000  0,000  145 177,914  60,708 
05.02. 98 113,513  0,000  2,229  0,000  140 373,654  58,859 
06.02. 76 933,517  0,000  0,736  0,000  85 388,207  52,604 
07.02. 80 818,680  0,000  0,242  0,000  306 700,042  79,145 
08.02. 92 720,495  0,000  0,000  0,000  122 295,305  56,877 
09.02. 90 959,419  0,000  0,000  0,000  122 298,888  57,348 
12.02. 80 707,954  0,000  0,000  0,000  102 206,644  55,877 
13.02. 83 868,906  0,000  0,000  0,000  114 213,786  57,660 
14.02. 116 639,663  0,000  0,000  0,000  402 446,876  77,530 
15.02. 90 051,770  0,000  0,000  0,000  163 062,395  64,422 
16.02. 86 087,557  0,000  0,000  0,000  134 862,260  61,038 
19.02. 11 772,780  0,000  0,000  0,000  34 549,396  74,585 
20.02. 102 966,360  0,000  0,000  0,000  134 729,018  56,681 
21.02. 100 831,104  0,000  0,000  0,000  259 797,427  72,040 
22.02. 63 995,248  0,000  0,000  0,000  97 998,796  60,495 
23.02. 57 143,290  0,000  0,000  0,000  105 116,913  64,783 
26.02. 46 129,261  0,000  0,000  0,000  94 538,945  67,207 
27.02. 50 435,209  0,000  0,000  0,000  61 088,501  54,776 
28.02. 97 289,223  0,000  0,000  0,000  440 543,746  81,911 
Priemer 80 306,496  0,000  0,160  0,000  159 772,811  63,737 
Spolu 1 606 129,920  0,000  3,207  0,000  3 195 456,218 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období