en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2007

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.03. 553  837  60,216 
02.03. 494  689  58,242 
05.03. 713  17  766  51,203 
06.03. 527  625  53,972 
07.03. 643  864  57,332 
08.03. 570  729  56,120 
09.03. 544  711  56,653 
12.03. 1 018  1 297  56,026 
13.03. 633  815  56,285 
14.03. 516  886  63,195 
15.03. 715  853  54,401 
16.03. 581  700  54,645 
19.03. 563  803  58,785 
20.03. 532  847  61,421 
21.03. 1 028  1 353  56,825 
22.03. 1 234  1 562  55,866 
23.03. 492  848  63,284 
26.03. 507  879  63,420 
27.03. 589  777  56,881 
28.03. 458  835  64,578 
29.03. 652  963  59,628 
30.03. 657  984  59,963 
Priemer 646  892  58,134 
Spolu 14 219  23  19 623 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.03. 73 618,777  0,000  0,000  0,000  150 040,842  67,084 
02.03. 67 352,856  0,000  0,000  0,000  118 273,937  63,716 
05.03. 87 611,271  0,000  2,536  0,000  102 166,527  53,834 
06.03. 61 805,554  0,000  0,436  0,000  93 771,738  60,273 
07.03. 90 878,000  0,000  0,000  0,000  309 142,855  77,282 
08.03. 68 654,895  0,000  0,000  0,000  140 648,070  67,198 
09.03. 71 366,327  0,000  0,000  0,000  162 766,084  69,519 
12.03. 94 208,116  0,000  0,000  0,000  199 051,946  67,876 
13.03. 80 218,512  0,000  0,000  0,000  153 542,126  65,683 
14.03. 104 765,919  0,000  0,000  0,000  516 149,514  83,127 
15.03. 132 377,645  0,000  0,000  0,000  256 228,732  65,935 
16.03. 116 619,445  0,000  0,000  0,000  216 915,920  65,035 
19.03. 165 182,991  0,000  0,000  0,000  244 409,308  59,671 
20.03. 94 316,855  0,000  0,000  0,000  257 852,444  73,218 
21.03. 143 986,808  0,000  0,000  0,000  492 083,052  77,363 
22.03. 122 754,541  0,000  0,000  0,000  587 365,111  82,714 
23.03. 79 278,842  0,000  0,000  0,000  506 119,403  86,457 
26.03. 67 532,487  0,000  0,000  0,000  485 003,099  87,778 
27.03. 73 777,723  0,000  0,000  0,000  505 172,190  87,257 
28.03. 101 794,406  0,000  0,000  0,000  869 792,600  89,523 
29.03. 79 082,065  0,000  0,000  0,000  514 277,259  86,672 
30.03. 87 806,551  0,000  0,000  0,000  499 809,082  85,057 
Priemer 93 863,208  0,000  0,135  0,000  335 480,993  73,740 
Spolu 2 064 990,586  0,000  2,972  0,000  7 380 581,839 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období