en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2007

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.04. 442  925  67,666 
03.04. 430  658  60,478 
04.04. 642  15  792  54,658 
05.04. 607  690  52,914 
10.04. 1 011  1 385  57,781 
11.04. 556  702  55,803 
12.04. 753  788  51,136 
13.04. 641  759  54,214 
16.04. 502  769  60,504 
17.04. 583  712  54,981 
18.04. 634  983  60,792 
19.04. 599  746  55,465 
20.04. 584  716  55,077 
23.04. 628  865  57,937 
24.04. 608  811  57,153 
25.04. 640  913  58,789 
26.04. 658  988  60,024 
27.04. 493  995  66,868 
30.04. 652  1 067  62,071 
Priemer 614  856  58,122 
Spolu 11 663  23  16 264 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.04. 82 217,254  0,000  0,000  0,000  447 105,751  84,467 
03.04. 82 911,150  0,000  0,000  0,000  349 810,504  80,840 
04.04. 97 631,889  0,000  1,851  0,000  405 051,854  80,578 
05.04. 81 986,276  0,000  1,070  0,000  147 968,927  64,347 
10.04. 89 121,101  0,000  0,211  0,000  175 873,349  66,369 
11.04. 89 594,816  0,000  0,000  0,000  492 067,018  84,597 
12.04. 79 340,198  0,000  0,000  0,000  185 331,112  70,023 
13.04. 66 263,075  0,000  0,000  0,000  170 872,252  72,057 
16.04. 95 644,939  0,000  0,000  0,000  208 764,717  68,580 
17.04. 63 326,054  0,000  0,000  0,000  163 886,359  72,129 
18.04. 115 848,768  0,000  0,000  0,000  534 837,098  82,196 
19.04. 73 968,186  0,000  0,000  0,000  164 891,507  69,033 
20.04. 114 478,378  0,000  0,000  0,000  180 946,807  61,250 
23.04. 90 282,270  0,000  0,000  0,000  182 627,681  66,919 
24.04. 101 875,233  0,000  0,000  0,000  166 767,041  62,078 
25.04. 109 699,743  0,000  0,000  0,000  572 488,493  83,919 
26.04. 72 131,849  0,000  0,000  0,000  207 614,108  74,215 
27.04. 77 887,806  0,000  0,000  0,000  158 068,460  66,991 
30.04. 78 049,122  0,000  0,000  0,000  166 243,182  68,051 
Priemer 87 487,269  0,000  0,165  0,000  267 432,433  72,560 
Spolu 1 662 258,107  0,000  3,132  0,000  5 081 216,220 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období