en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2007

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.05. 585  955  62,013 
03.05. 609  983  61,746 
04.05. 614  20  919  59,176 
07.05. 567  698  55,004 
09.05. 595  862  59,163 
10.05. 621  767  55,259 
11.05. 562  702  55,538 
14.05. 575  877  60,358 
15.05. 637  681  51,669 
16.05. 738  1 044  58,586 
17.05. 616  705  53,369 
18.05. 641  828  56,365 
21.05. 562  799  58,707 
22.05. 609  791  56,500 
23.05. 620  1 006  61,870 
24.05. 532  760  58,824 
25.05. 481  692  58,994 
28.05. 323  458  58,643 
29.05. 869  1 029  54,215 
30.05. 602  803  57,153 
31.05. 597  932  60,955 
Priemer 598  823  57,815 
Spolu 12 555  25  17 291 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.05. 142 646,303  0,000  0,000  0,000  414 927,536  74,417 
03.05. 85 434,440  0,000  0,000  0,000  137 272,259  61,638 
04.05. 70 015,775  0,000  3,071  0,000  97 987,506  58,324 
07.05. 82 228,210  0,000  0,101  0,000  113 011,762  57,883 
09.05. 127 938,790  0,000  0,000  0,000  510 008,821  79,945 
10.05. 65 470,358  0,000  0,000  0,000  100 047,854  60,445 
11.05. 79 449,373  0,000  0,000  0,000  118 035,349  59,769 
14.05. 102 498,909  0,000  0,012  0,000  130 621,262  56,032 
15.05. 89 125,902  0,000  0,000  0,000  98 115,357  52,401 
16.05. 146 764,600  0,000  0,000  0,000  448 362,299  75,339 
17.05. 65 220,729  0,000  0,000  0,000  122 269,528  65,214 
18.05. 96 209,893  0,000  0,000  0,000  130 377,095  57,540 
21.05. 88 829,203  0,000  0,000  0,000  125 091,511  58,476 
22.05. 91 819,665  0,000  0,000  0,000  144 621,794  61,166 
23.05. 117 526,901  0,000  0,000  0,000  529 389,397  81,833 
24.05. 86 984,482  0,000  0,000  0,000  118 497,110  57,668 
25.05. 81 254,224  0,000  0,000  0,000  124 191,069  60,450 
28.05. 10 404,831  0,000  0,000  0,000  22 791,408  68,657 
29.05. 101 160,787  0,000  0,000  0,000  137 872,515  57,679 
30.05. 143 649,644  0,000  0,000  0,000  488 030,661  77,259 
31.05. 96 987,602  0,000  0,000  0,000  202 887,603  67,657 
Priemer 93 886,696  0,000  0,152  0,000  205 448,081  64,276 
Spolu 1 971 620,621  0,000  3,184  0,000  4 314 409,696 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období