en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2007

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.06. 520  858  62,264 
04.06. 565  811  58,939 
05.06. 554  17  693  54,783 
06.06. 654  816  55,322 
07.06. 619  717  53,628 
08.06. 643  825  56,199 
11.06. 585  784  57,268 
12.06. 691  825  54,420 
13.06. 675  839  55,380 
14.06. 632  823  56,525 
15.06. 561  759  57,500 
18.06. 511  744  59,283 
19.06. 614  674  52,329 
20.06. 668  952  58,765 
21.06. 649  866  57,162 
22.06. 661  770  53,809 
25.06. 563  874  60,821 
26.06. 515  715  58,130 
27.06. 598  805  57,377 
28.06. 580  795  57,818 
29.06. 823  953  53,660 
Priemer 613  805  56,732 
Spolu 12 881  25  16 898 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.06. 90 159,960  0,000  0,000  0,000  210 368,653  70,000 
04.06. 95 717,413  0,000  0,000  0,000  144 663,713  60,181 
05.06. 79 748,492  0,437  2,952  0,000  139 254,196  63,585 
06.06. 104 983,971  0,000  0,126  0,000  443 493,491  80,859 
07.06. 68 782,197  0,000  0,220  0,000  103 564,248  60,091 
08.06. 68 011,049  0,000  0,000  0,000  98 181,716  59,077 
11.06. 47 522,038  0,000  0,000  0,000  98 406,531  67,435 
12.06. 75 259,340  0,000  0,000  0,000  113 299,251  60,087 
13.06. 123 452,190  0,000  0,012  0,000  426 403,947  77,548 
14.06. 68 053,673  0,000  0,024  0,000  114 486,739  62,719 
15.06. 74 185,343  0,000  0,000  0,000  107 389,345  59,143 
18.06. 51 678,041  0,000  0,000  0,000  119 678,589  69,842 
19.06. 51 377,504  0,000  0,000  0,000  105 986,928  67,351 
20.06. 126 567,535  0,000  0,000  0,000  463 068,532  78,535 
21.06. 91 547,703  0,000  0,000  0,000  114 930,931  55,662 
22.06. 83 699,660  0,000  0,000  0,000  110 593,988  56,921 
25.06. 79 357,872  0,000  0,000  0,000  127 136,914  61,569 
26.06. 62 190,308  0,000  0,000  0,000  98 491,092  61,296 
27.06. 103 891,789  0,000  0,000  0,000  387 372,440  78,852 
28.06. 88 783,927  0,000  0,000  0,000  93 128,111  51,194 
29.06. 101 064,145  0,000  0,000  0,000  141 049,613  58,258 
Priemer 82 668,293  0,021  0,159  0,000  179 092,808  64,772 
Spolu 1 736 034,150  0,437  3,334  0,000  3 760 948,968 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období