en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2007

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.07. 472  815  63,326 
03.07. 672  868  56,364 
04.07. 563  20  495  45,918 
06.07. 702  739  51,142 
09.07. 562  797  58,603 
10.07. 543  675  55,419 
11.07. 551  774  58,415 
12.07. 560  708  55,836 
13.07. 689  699  50,360 
16.07. 606  841  58,120 
17.07. 512  630  55,166 
18.07. 637  786  55,235 
19.07. 544  558  50,635 
20.07. 542  644  54,300 
23.07. 454  742  62,040 
24.07. 536  617  53,513 
25.07. 688  823  54,467 
26.07. 547  732  57,232 
27.07. 551  723  56,750 
30.07. 582  676  53,736 
31.07. 677  891  56,824 
Priemer 580  725  55,400 
Spolu 12 190  25  15 233 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.07. 78 238,119  0,000  0,000  0,000  115 267,881  59,568 
03.07. 77 590,745  0,000  0,000  0,000  111 034,236  58,865 
04.07. 75 085,132  0,000  3,184  0,000  320 612,049  81,024 
06.07. 91 550,384  0,000  0,100  0,000  115 694,001  55,825 
09.07. 83 844,607  0,000  0,024  0,000  100 220,631  54,448 
10.07. 67 968,699  0,000  0,000  0,000  78 921,999  53,728 
11.07. 115 898,738  0,000  0,000  0,000  382 218,089  76,733 
12.07. 74 445,651  0,000  0,000  0,000  112 936,524  60,271 
13.07. 64 893,124  0,000  0,000  0,000  103 893,340  61,553 
16.07. 71 169,051  0,000  0,000  0,000  106 615,415  59,969 
17.07. 66 110,283  0,000  0,000  0,000  118 733,189  64,234 
18.07. 122 425,943  0,000  0,000  0,000  389 688,300  76,094 
19.07. 73 208,953  0,000  0,000  0,000  111 798,690  60,429 
20.07. 69 130,751  0,000  0,000  0,000  96 922,512  58,368 
23.07. 75 954,048  0,000  0,000  0,000  132 903,392  63,634 
24.07. 72 953,161  0,000  0,000  0,000  88 752,964  54,885 
25.07. 130 352,977  0,000  0,000  0,000  467 283,572  78,189 
26.07. 63 388,361  0,000  0,000  0,000  118 897,441  65,226 
27.07. 68 143,131  0,000  0,000  0,000  115 758,736  62,946 
30.07. 69 565,218  0,000  0,000  0,000  115 378,421  62,386 
31.07. 83 252,124  0,000  0,000  0,000  129 165,968  60,807 
Priemer 80 722,343  0,000  0,158  0,000  163 461,779  63,294 
Spolu 1 695 169,200  0,000  3,308  0,000  3 432 697,350 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období