en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2007

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.08. 711  787  52,537 
02.08. 560  834  59,828 
03.08. 522  16  691  56,225 
06.08. 529  621  53,627 
07.08. 504  648  56,201 
08.08. 584  662  53,130 
09.08. 540  625  53,648 
10.08. 563  685  54,888 
13.08. 572  678  54,240 
14.08. 530  685  56,379 
15.08. 643  656  50,500 
16.08. 525  644  55,090 
17.08. 552  687  55,448 
20.08. 662  783  54,187 
21.08. 657  740  52,971 
22.08. 593  698  54,067 
23.08. 617  683  52,538 
24.08. 566  794  58,382 
27.08. 566  627  52,557 
28.08. 435  596  57,808 
30.08. 551  904  62,131 
31.08. 611  915  59,961 
Priemer 572  711  55,288 
Spolu 12 593  25  15 643 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.08. 129 359,229  0,000  0,000  0,000  402 880,355  75,695 
02.08. 66 755,873  0,000  0,000  0,000  134 429,393  66,819 
03.08. 70 356,038  0,000  2,663  0,000  163 780,090  69,950 
06.08. 77 202,621  0,000  0,708  0,000  116 295,110  60,101 
07.08. 67 042,572  0,000  0,012  0,000  92 511,080  57,981 
08.08. 104 360,927  0,000  0,000  0,000  415 993,522  79,944 
09.08. 55 092,305  0,000  0,000  0,000  93 671,024  62,966 
10.08. 61 455,410  0,000  0,000  0,000  105 150,112  63,113 
13.08. 69 005,074  0,000  0,000  0,000  105 123,788  60,371 
14.08. 53 847,393  0,000  0,000  0,000  101 368,806  65,308 
15.08. 105 287,982  0,000  0,000  0,000  367 469,324  77,729 
16.08. 91 029,801  0,000  0,000  0,000  136 589,245  60,008 
17.08. 80 624,616  0,000  0,000  0,000  112 142,558  58,175 
20.08. 79 461,031  0,000  0,000  0,000  151 466,652  65,591 
21.08. 67 565,506  0,000  0,000  0,000  132 697,881  66,262 
22.08. 103 563,075  0,000  0,000  0,000  448 102,629  81,227 
23.08. 81 583,775  0,000  0,000  0,000  147 226,918  64,344 
24.08. 75 335,200  0,000  0,000  0,000  204 313,950  73,061 
27.08. 68 205,037  0,000  0,000  0,000  133 192,054  66,134 
28.08. 44 261,488  0,000  0,000  0,000  139 865,275  75,961 
30.08. 128 860,057  0,000  0,000  0,000  412 370,229  76,191 
31.08. 88 423,719  0,000  0,000  0,000  134 497,022  60,334 
Priemer 80 394,488  0,000  0,154  0,000  193 233,501  67,603 
Spolu 1 768 678,729  0,000  3,383  0,000  4 251 137,017 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období