en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2007

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.09. 405  436  51,843 
04.09. 611  766  55,628 
05.09. 660  16  648  48,943 
06.09. 571  607  51,180 
07.09. 508  660  56,507 
10.09. 522  593  53,184 
11.09. 526  631  54,538 
12.09. 659  753  53,329 
13.09. 576  703  54,965 
14.09. 616  620  50,162 
17.09. 700  663  48,607 
18.09. 594  661  52,669 
19.09. 750  924  55,197 
20.09. 595  723  54,856 
21.09. 575  713  55,357 
24.09. 507  743  59,440 
25.09. 595  766  56,282 
26.09. 591  766  56,448 
27.09. 635  723  53,240 
28.09. 706  836  54,215 
Priemer 595  697  53,829 
Spolu 11 902  25  13 935 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.09. 27 247,612  0,000  0,000  0,000  33 368,598  55,049 
04.09. 72 837,533  0,000  0,000  0,000  132 491,920  64,527 
05.09. 100 710,271  0,000  2,754  0,000  448 197,575  81,652 
06.09. 69 971,561  0,000  0,373  0,000  114 584,132  62,086 
07.09. 60 389,051  0,000  0,000  0,000  81 787,412  57,525 
10.09. 56 327,634  0,000  0,000  0,000  85 934,156  60,406 
11.09. 48 524,893  0,000  0,000  0,000  78 881,258  61,913 
12.09. 111 080,632  0,000  0,000  0,000  384 976,428  77,607 
13.09. 59 195,120  0,000  0,000  0,000  104 283,574  63,790 
14.09. 72 069,695  0,000  0,000  0,000  101 143,693  58,393 
17.09. 72 383,222  0,000  0,030  0,000  96 923,599  57,247 
18.09. 65 270,183  0,000  0,000  0,000  104 468,107  61,547 
19.09. 125 598,573  0,000  0,000  0,000  435 642,210  77,621 
20.09. 90 708,141  0,000  0,000  0,000  117 146,755  56,360 
21.09. 66 259,745  0,000  0,000  0,000  134 894,635  67,060 
24.09. 69 528,109  0,000  0,000  0,000  120 067,973  63,328 
25.09. 64 291,559  0,000  0,000  0,000  115 661,160  64,273 
26.09. 110 352,079  0,000  0,000  0,000  385 763,185  77,757 
27.09. 83 247,430  0,000  0,000  0,000  115 916,376  58,202 
28.09. 76 081,012  0,000  0,000  0,000  139 189,451  64,658 
Priemer 75 103,703  0,000  0,158  0,000  166 566,110  64,550 
Spolu 1 502 074,055  0,000  3,157  0,000  3 331 322,197 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období