en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2007

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.10. 478  818  63,117 
02.10. 528  571  51,956 
03.10. 629  18  735  53,184 
04.10. 530  727  57,561 
05.10. 557  807  59,164 
08.10. 369  532  59,046 
09.10. 892  1 085  54,881 
10.10. 797  826  50,862 
11.10. 634  751  54,224 
12.10. 568  739  56,542 
15.10. 596  623  51,107 
16.10. 515  730  58,635 
17.10. 631  730  53,637 
18.10. 598  809  57,498 
19.10. 566  809  58,836 
22.10. 664  699  51,284 
23.10. 475  596  55,649 
24.10. 688  898  56,620 
25.10. 687  830  54,713 
26.10. 585  873  59,877 
29.10. 611  794  56,512 
30.10. 537  709  56,902 
31.10. 665  1 047  61,157 
Priemer 600  771  56,216 
Spolu 13 800  25  17 738 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.10. 49 655,819  0,000  0,000  0,000  105 959,481  68,091 
02.10. 54 294,340  0,000  0,000  0,000  84 008,386  60,742 
03.10. 99 377,797  0,000  2,948  0,000  396 951,854  79,977 
04.10. 79 804,271  0,000  0,153  0,000  114 785,819  58,988 
05.10. 63 921,657  0,000  0,000  0,000  105 779,961  62,333 
08.10. 9 562,455  0,000  0,000  0,000  17 803,616  65,057 
09.10. 92 857,881  0,000  0,000  0,000  136 155,789  59,453 
10.10. 135 500,321  0,000  0,012  0,000  396 410,336  74,526 
11.10. 74 831,070  0,000  0,000  0,000  132 492,278  63,906 
12.10. 53 410,996  0,000  0,000  0,000  101 204,543  65,456 
15.10. 58 866,467  0,000  0,000  0,000  97 530,323  62,361 
16.10. 56 365,316  0,000  0,000  0,000  103 379,292  64,715 
17.10. 120 672,058  0,000  0,000  0,000  418 470,193  77,618 
18.10. 65 918,623  0,000  0,000  0,000  125 605,384  65,582 
19.10. 61 732,721  0,000  0,000  0,000  106 826,047  63,376 
22.10. 68 934,862  0,000  0,000  0,000  107 450,652  60,918 
23.10. 46 966,857  0,000  0,000  0,000  95 169,689  66,957 
24.10. 122 763,051  0,000  0,000  0,000  405 079,054  76,742 
25.10. 74 126,605  0,000  0,000  0,000  149 677,772  66,879 
26.10. 51 477,599  0,000  0,000  0,000  160 685,992  75,737 
29.10. 66 802,668  0,000  0,000  0,000  136 575,396  67,153 
30.10. 54 090,845  0,000  0,000  0,000  148 134,245  73,252 
31.10. 108 961,853  0,000  0,000  0,000  445 518,490  80,349 
Priemer 72 647,658  0,000  0,135  0,000  177 898,026  67,833 
Spolu 1 670 896,132  0,000  3,113  0,000  4 091 654,592 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období