en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2007

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.11. 653  884  57,515 
05.11. 533  692  56,490 
06.11. 521  17  570  51,444 
07.11. 599  688  53,210 
08.11. 688  673  49,449 
09.11. 661  727  52,378 
12.11. 479  451  48,495 
13.11. 771  967  55,639 
14.11. 659  776  54,077 
15.11. 698  812  53,775 
16.11. 619  792  56,130 
19.11. 620  810  56,643 
20.11. 629  671  51,615 
21.11. 661  768  53,744 
22.11. 467  432  48,053 
23.11. 792  1 014  56,146 
26.11. 593  831  58,357 
27.11. 570  821  59,022 
28.11. 804  823  50,584 
29.11. 639  728  53,255 
30.11. 784  1 038  56,970 
Priemer 640  760  53,952 
Spolu 13 440  23  15 968 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.11. 84 922,313  0,000  0,000  0,000  116 975,756  57,938 
05.11. 73 026,646  0,000  0,000  0,000  99 324,105  57,629 
06.11. 53 772,179  0,000  3,111  0,000  75 813,048  58,503 
07.11. 99 966,192  0,000  0,370  0,000  381 153,757  79,222 
08.11. 53 555,731  0,000  0,000  0,000  94 107,299  63,731 
09.11. 77 627,532  0,000  0,000  0,000  99 200,205  56,100 
12.11. 14 605,985  0,000  0,000  0,000  26 094,877  64,114 
13.11. 73 458,844  0,000  0,000  0,000  108 638,050  59,659 
14.11. 117 762,823  0,000  0,000  0,000  411 289,187  77,741 
15.11. 101 511,731  0,000  0,000  0,000  141 529,093  58,233 
16.11. 82 697,411  0,000  0,000  0,000  152 045,609  64,771 
19.11. 78 662,527  0,000  0,000  0,000  123 838,876  61,155 
20.11. 72 913,813  0,000  0,000  0,000  95 936,589  56,818 
21.11. 131 007,223  0,000  0,000  0,000  408 324,354  75,709 
22.11. 22 926,691  0,000  0,000  0,000  24 448,948  51,607 
23.11. 143 745,005  0,000  0,000  0,000  153 086,101  51,573 
26.11. 91 668,122  0,000  0,000  0,000  136 933,798  59,901 
27.11. 89 224,487  0,000  0,000  0,000  98 241,764  52,405 
28.11. 125 222,749  0,000  0,000  0,000  431 037,592  77,488 
29.11. 79 606,146  0,000  0,000  0,000  126 001,407  61,282 
30.11. 93 790,295  0,000  0,000  0,000  151 069,910  61,696 
Priemer 83 889,259  0,000  0,166  0,000  164 528,111  62,251 
Spolu 1 761 674,445  0,000  3,481  0,000  3 455 090,325 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období