en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2007

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.12. 600  732  54,955 
04.12. 574  812  58,586 
05.12. 571  17  730  55,387 
06.12. 663  631  48,501 
07.12. 549  675  55,147 
10.12. 553  790  58,824 
11.12. 573  661  53,566 
12.12. 713  862  54,730 
13.12. 660  769  53,814 
14.12. 724  810  52,803 
17.12. 668  908  57,614 
18.12. 635  793  55,532 
19.12. 860  974  53,108 
20.12. 866  971  52,858 
21.12. 799  1 066  57,158 
27.12. 734  1 265  63,282 
28.12. 625  1 003  61,609 
31.12. 618  890  59,019 
Priemer 666  852  55,916 
Spolu 11 985  24  15 342 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.12. 82 551,017  0,000  0,000  0,000  112 655,883  57,711 
04.12. 70 052,377  0,000  0,000  0,000  92 941,584  57,021 
05.12. 120 996,026  0,000  2,868  0,000  390 766,150  76,357 
06.12. 81 315,856  0,000  0,465  0,000  103 683,398  56,045 
07.12. 65 752,360  0,000  0,000  0,000  76 794,889  53,873 
10.12. 58 112,841  0,000  0,000  0,000  112 272,302  65,893 
11.12. 67 139,718  0,000  0,000  0,000  97 574,669  59,239 
12.12. 105 784,175  0,000  0,000  0,000  408 217,801  79,420 
13.12. 63 238,668  0,000  0,000  0,000  111 475,169  63,804 
14.12. 75 999,642  0,000  0,000  0,000  169 995,226  69,105 
17.12. 86 944,675  0,000  0,000  0,000  135 710,582  60,951 
18.12. 70 701,534  0,000  0,000  0,000  127 575,557  64,342 
19.12. 154 069,986  0,000  0,000  0,000  418 862,099  73,109 
20.12. 106 342,503  0,000  0,000  0,000  166 648,994  61,045 
21.12. 82 295,999  0,000  0,000  0,000  164 909,220  66,709 
27.12. 128 151,255  0,000  0,000  0,000  475 588,823  78,774 
28.12. 62 535,232  0,000  0,000  0,000  213 920,040  77,380 
31.12. 84 298,113  0,000  0,000  0,000  209 398,516  71,298 
Priemer 87 015,665  0,000  0,185  0,000  199 388,383  66,226 
Spolu 1 566 281,977  0,000  3,333  0,000  3 588 990,902 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období