en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2008

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.01. 461  611  56,996 
03.01. 431  415  49,054 
04.01. 742  19  562  42,479 
07.01. 532  749  58,243 
08.01. 558  593  51,520 
09.01. 682  771  53,063 
10.01. 683  791  53,664 
11.01. 561  748  57,143 
14.01. 634  756  54,388 
15.01. 601  786  56,669 
16.01. 802  886  52,488 
17.01. 690  828  54,545 
18.01. 591  802  57,574 
21.01. 417  554  57,055 
22.01. 890  1 141  56,179 
23.01. 785  883  52,938 
24.01. 880  932  51,435 
25.01. 671  871  56,485 
28.01. 703  841  54,469 
29.01. 617  781  55,866 
30.01. 698  908  56,538 
31.01. 676  930  57,908 
Priemer 650  779  54,395 
Spolu 14 305  24  17 139 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.01. 126 728,725  0,000  0,000  0,000  429 566,094  77,219 
03.01. 79 743,888  0,000  0,000  0,000  105 367,863  56,921 
04.01. 74 611,518  0,000  3,940  0,000  92 183,339  55,266 
07.01. 68 524,428  0,000  0,126  0,000  111 172,096  61,867 
08.01. 59 619,951  0,000  0,000  0,000  94 517,254  61,320 
09.01. 96 198,044  0,000  0,000  0,000  370 235,913  79,376 
10.01. 79 223,468  0,000  0,000  0,000  99 886,974  55,768 
11.01. 64 759,634  0,000  0,000  0,000  84 697,948  56,670 
14.01. 71 478,263  0,000  0,000  0,000  121 924,576  63,042 
15.01. 71 523,584  0,000  0,000  0,000  107 204,224  59,982 
16.01. 155 824,803  0,000  0,000  0,000  389 730,482  71,437 
17.01. 117 171,305  0,000  0,000  0,000  166 327,204  58,670 
18.01. 87 668,576  0,000  0,000  0,000  178 663,745  67,083 
21.01. 18 564,536  0,000  0,000  0,000  38 186,219  67,288 
22.01. 120 713,391  0,000  0,000  0,000  169 178,152  58,359 
23.01. 136 130,957  0,000  0,000  0,000  479 708,266  77,895 
24.01. 127 595,308  0,000  0,000  0,000  161 923,288  55,928 
25.01. 97 264,438  0,000  0,000  0,000  132 538,429  57,675 
28.01. 107 476,295  0,000  0,000  0,000  154 110,656  58,914 
29.01. 97 175,096  0,000  0,000  0,000  161 142,990  62,382 
30.01. 145 508,454  0,000  0,000  0,000  372 392,453  71,904 
31.01. 121 008,180  0,000  0,000  0,000  148 514,583  55,103 
Priemer 96 568,766  0,000  0,185  0,000  189 507,852  63,185 
Spolu 2 124 512,842  0,000  4,066  0,000  4 169 172,748 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období