en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2008

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.03. 604  866  58,912 
04.03. 646  805  55,479 
05.03. 753  16  769  50,000 
06.03. 576  895  60,637 
07.03. 456  776  62,987 
10.03. 644  889  57,953 
11.03. 595  736  55,297 
12.03. 729  870  54,409 
13.03. 580  789  57,633 
14.03. 533  811  60,342 
17.03. 573  806  58,448 
18.03. 631  744  54,070 
19.03. 687  999  59,253 
20.03. 612  875  58,843 
25.03. 737  1 243  62,778 
26.03. 633  940  59,758 
27.03. 633  884  58,273 
28.03. 603  839  58,183 
31.03. 709  1 166  62,187 
Priemer 628  879  58,181 
Spolu 11 934  23  16 702 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.03. 85 003,412  0,000  0,000  0,000  165 835,171  66,112 
04.03. 90 814,693  0,000  0,000  0,000  130 144,255  58,900 
05.03. 128 443,288  0,000  2,174  0,000  415 502,964  76,386 
06.03. 86 510,221  0,000  0,762  0,000  140 912,756  61,960 
07.03. 78 658,527  0,000  0,000  0,000  189 985,453  70,720 
10.03. 81 992,340  0,000  0,220  0,000  159 071,879  65,987 
11.03. 70 049,170  0,000  0,000  0,000  150 151,446  68,188 
12.03. 111 279,902  0,000  0,000  0,000  353 321,084  76,048 
13.03. 79 236,472  0,000  0,000  0,000  150 231,024  65,469 
14.03. 79 149,206  0,000  0,000  0,000  177 587,413  69,171 
17.03. 100 307,415  0,000  0,000  0,000  189 040,075  65,333 
18.03. 83 387,194  0,000  0,105  0,000  171 720,795  67,313 
19.03. 172 831,624  0,000  0,000  0,000  435 468,663  71,588 
20.03. 84 615,890  0,000  0,000  0,000  177 019,960  67,659 
25.03. 101 051,918  0,000  0,000  0,000  174 769,257  63,363 
26.03. 144 751,204  0,000  0,000  0,000  450 632,976  75,688 
27.03. 101 041,241  0,000  0,000  0,000  228 512,836  69,340 
28.03. 74 062,512  0,000  0,000  0,000  236 637,622  76,163 
31.03. 77 698,181  0,000  0,000  0,000  223 189,896  74,177 
Priemer 96 362,337  0,000  0,172  0,000  227 354,501  68,924 
Spolu 1 830 884,410  0,000  3,261  0,000  4 319 735,525 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období