en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2008

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.04. 583  707  54,806 
02.04. 516  858  62,445 
03.04. 590  17  838  57,993 
04.04. 563  676  54,297 
07.04. 563  741  56,825 
08.04. 522  681  56,608 
09.04. 625  735  54,044 
10.04. 610  701  53,471 
11.04. 568  753  57,002 
14.04. 553  811  59,457 
15.04. 587  776  56,933 
16.04. 710  864  54,892 
17.04. 596  740  55,389 
18.04. 551  795  59,064 
21.04. 529  830  61,074 
22.04. 533  666  55,546 
23.04. 758  819  51,934 
24.04. 620  797  56,246 
25.04. 472  772  62,058 
28.04. 590  773  56,713 
29.04. 578  695  54,595 
30.04. 774  1 229  61,358 
Priemer 591  784  56,943 
Spolu 12 991  23  17 257 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.04. 102 373,712  0,000  0,000  0,000  159 168,474  60,858 
02.04. 125 524,161  0,000  0,000  0,000  404 946,976  76,337 
03.04. 100 399,741  0,000  3,264  0,000  141 279,444  58,457 
04.04. 86 072,884  0,000  0,349  0,000  140 639,770  62,034 
07.04. 103 554,131  0,000  0,000  0,000  166 828,750  61,701 
08.04. 74 113,125  0,000  0,000  0,000  139 688,154  65,336 
09.04. 119 833,185  0,000  0,000  0,000  397 593,569  76,841 
10.04. 101 878,923  0,000  0,000  0,000  153 389,717  60,090 
11.04. 90 370,620  0,000  0,000  0,000  205 481,501  69,454 
14.04. 81 953,883  0,000  0,000  0,000  151 209,333  64,851 
15.04. 83 989,238  0,000  0,000  0,000  128 975,809  60,562 
16.04. 96 370,587  0,000  0,000  0,000  402 057,245  80,665 
17.04. 90 646,063  0,000  0,000  0,000  175 489,329  65,940 
18.04. 93 005,319  0,000  0,000  0,000  173 164,744  65,058 
21.04. 96 752,587  0,000  0,000  0,000  180 969,791  65,162 
22.04. 76 415,638  0,000  0,000  0,000  123 408,873  61,759 
23.04. 136 400,038  0,000  0,000  0,000  387 206,133  73,950 
24.04. 93 636,162  0,000  0,000  0,000  144 900,450  60,746 
25.04. 80 712,633  0,000  0,000  0,000  143 542,789  64,009 
28.04. 87 640,294  0,000  0,000  0,000  196 431,082  69,148 
29.04. 74 620,166  0,000  0,000  0,000  173 109,356  69,878 
30.04. 142 906,105  0,000  0,000  0,000  458 256,111  76,228 
Priemer 97 234,963  0,000  0,164  0,000  215 806,245  66,776 
Spolu 2 139 169,195  0,000  3,613  0,000  4 747 737,400 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období