en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2008

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.05. 735  811  52,458 
05.05. 510  836  62,110 
06.05. 471  18  619  55,866 
07.05. 607  767  55,620 
09.05. 676  908  57,323 
12.05. 735  1 042  58,638 
13.05. 678  861  55,909 
14.05. 802  971  54,766 
15.05. 702  885  55,766 
16.05. 591  846  58,873 
19.05. 567  813  58,913 
20.05. 593  1 002  62,821 
21.05. 795  966  54,855 
22.05. 658  928  58,512 
23.05. 599  850  58,661 
26.05. 330  563  63,046 
27.05. 844  1 052  55,485 
28.05. 677  883  56,603 
29.05. 585  839  58,919 
30.05. 822  1 265  60,613 
Priemer 649  885  57,788 
Spolu 12 977  24  17 707 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.05. 101 702,100  0,000  0,000  0,000  204 257,580  66,760 
05.05. 89 779,155  0,000  0,000  0,000  128 573,629  58,883 
06.05. 52 383,326  0,000  2,746  0,000  78 814,234  60,072 
07.05. 90 471,722  0,000  0,128  0,000  402 582,543  81,651 
09.05. 92 864,375  0,000  0,000  0,000  149 925,717  61,751 
12.05. 89 397,992  0,000  0,000  0,000  158 062,843  63,874 
13.05. 72 479,152  0,000  0,240  0,000  138 621,957  65,666 
14.05. 116 190,315  0,000  0,000  0,000  405 962,711  77,748 
15.05. 78 970,425  0,000  0,000  0,000  141 463,006  64,175 
16.05. 66 656,721  0,000  0,000  0,000  145 665,124  68,606 
19.05. 94 764,428  0,000  0,000  0,000  136 288,654  58,986 
20.05. 110 627,633  0,000  0,000  0,000  158 877,021  58,951 
21.05. 143 260,683  0,000  0,000  0,000  485 447,739  77,213 
22.05. 84 651,540  0,000  0,000  0,000  174 626,271  67,351 
23.05. 96 173,903  0,000  0,000  0,000  153 017,888  61,406 
26.05. 12 852,951  0,000  0,000  0,000  28 480,844  68,904 
27.05. 138 956,933  0,000  0,000  0,000  193 351,511  58,184 
28.05. 128 166,705  0,000  0,000  0,000  419 007,043  76,577 
29.05. 104 040,628  0,000  0,000  0,000  209 050,278  66,770 
30.05. 116 160,843  0,000  0,000  0,000  295 912,941  71,811 
Priemer 94 027,577  0,000  0,156  0,000  210 399,477  66,767 
Spolu 1 880 551,530  0,000  3,114  0,000  4 207 989,534 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období