en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2008

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.06. 774  1 055  57,682 
03.06. 552  801  59,202 
04.06. 617  17  843  57,075 
05.06. 544  726  56,852 
06.06. 522  665  56,024 
09.06. 527  760  59,052 
10.06. 550  774  58,459 
11.06. 801  896  52,799 
12.06. 663  817  55,203 
13.06. 500  726  59,217 
16.06. 586  768  56,721 
17.06. 445  676  60,303 
18.06. 636  952  59,950 
19.06. 483  698  59,102 
20.06. 541  780  59,046 
23.06. 569  882  60,786 
24.06. 447  708  61,299 
25.06. 686  937  57,733 
26.06. 544  792  59,281 
27.06. 606  783  56,371 
30.06. 701  1 246  63,996 
Priemer 585  823  58,388 
Spolu 12 294  24  17 285 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.06. 101 066,976  0,000  0,000  0,000  211 897,966  67,707 
03.06. 107 556,357  0,000  0,000  0,000  201 912,323  65,245 
04.06. 115 978,607  0,000  1,898  0,000  469 181,869  80,180 
05.06. 83 250,682  0,000  1,059  0,000  139 805,412  62,677 
06.06. 76 617,546  0,000  0,000  0,000  137 675,913  64,246 
09.06. 99 673,533  0,000  0,000  0,000  152 245,710  60,434 
10.06. 112 814,301  0,000  0,000  0,000  140 030,586  55,382 
11.06. 141 012,228  0,000  0,000  0,000  348 778,246  71,210 
12.06. 89 476,581  0,000  0,000  0,000  172 007,312  65,781 
13.06. 75 501,485  0,000  0,000  0,000  144 744,486  65,719 
16.06. 93 282,794  0,000  0,000  0,000  163 222,877  63,633 
17.06. 93 426,905  0,000  0,000  0,000  162 329,412  63,470 
18.06. 121 830,524  0,000  0,000  0,000  496 842,465  80,308 
19.06. 79 211,745  0,000  0,000  0,000  126 696,570  61,531 
20.06. 85 223,614  0,000  0,000  0,000  143 694,090  62,771 
23.06. 89 545,187  0,000  0,000  0,000  159 014,885  63,974 
24.06. 100 195,649  0,000  0,000  0,000  162 001,457  61,786 
25.06. 128 896,917  0,000  0,000  0,000  402 649,589  75,751 
26.06. 108 572,545  0,000  0,000  0,000  189 485,307  63,573 
27.06. 92 347,901  0,000  0,000  0,000  157 374,230  63,020 
30.06. 124 979,079  0,000  0,000  0,000  226 692,640  64,461 
Priemer 100 974,341  0,000  0,141  0,000  214 680,159  65,850 
Spolu 2 120 461,156  0,000  2,957  0,000  4 508 283,345 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období