en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2008

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.07. 545  700  56,225 
02.07. 558  887  61,384 
03.07. 743  17  712  48,370 
04.07. 311  500  61,200 
07.07. 693  1 037  59,942 
08.07. 550  629  53,350 
09.07. 634  857  57,440 
10.07. 742  933  55,701 
11.07. 561  732  56,613 
14.07. 565  712  55,756 
15.07. 525  650  55,319 
16.07. 715  764  51,657 
17.07. 560  710  55,906 
18.07. 462  692  59,965 
21.07. 517  723  58,306 
22.07. 441  661  59,982 
23.07. 719  769  51,680 
24.07. 534  781  59,392 
25.07. 622  738  54,265 
28.07. 523  719  57,890 
29.07. 482  611  55,901 
30.07. 572  724  55,864 
31.07. 562  952  62,880 
Priemer 571  748  56,739 
Spolu 13 136  24  17 193 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.07. 96 433,790  0,000  0,000  0,000  172 842,528  64,188 
02.07. 137 414,254  0,000  0,000  0,000  492 171,255  78,174 
03.07. 105 166,395  0,000  2,680  0,000  168 375,118  61,553 
04.07. 15 958,305  0,000  0,140  0,000  90 648,091  85,031 
07.07. 119 094,316  0,000  0,000  0,000  192 522,425  61,782 
08.07. 86 890,418  0,000  0,000  0,000  180 878,968  67,550 
09.07. 143 001,307  0,000  0,231  0,000  394 743,828  73,407 
10.07. 105 681,222  0,000  0,000  0,000  156 616,274  59,709 
11.07. 117 828,490  0,000  0,000  0,000  141 011,759  54,478 
14.07. 107 275,936  0,000  0,000  0,000  197 291,936  64,778 
15.07. 109 153,599  0,000  0,000  0,000  143 454,060  56,789 
16.07. 148 918,813  0,000  0,000  0,000  475 188,005  76,139 
17.07. 100 922,685  0,000  0,000  0,000  147 995,841  59,456 
18.07. 93 044,500  0,000  0,000  0,000  164 476,737  63,869 
21.07. 94 192,621  0,000  0,000  0,000  168 567,429  64,153 
22.07. 89 723,575  0,000  0,000  0,000  158 128,393  63,800 
23.07. 158 761,554  0,000  0,000  0,000  413 378,310  72,251 
24.07. 113 471,206  0,000  0,000  0,000  141 639,887  55,521 
25.07. 98 158,326  0,000  0,000  0,000  152 189,302  60,791 
28.07. 73 662,471  0,000  0,000  0,000  122 259,066  62,402 
29.07. 73 712,844  0,000  0,000  0,000  106 223,250  59,034 
30.07. 99 050,508  0,000  0,000  0,000  454 061,335  82,092 
31.07. 88 185,441  0,000  0,000  0,000  141 047,386  61,530 
Priemer 103 291,416  0,000  0,133  0,000  216 335,269  65,586 
Spolu 2 375 702,576  0,000  3,051  0,000  4 975 711,183 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období