en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2008

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.08. 490  664  57,539 
04.08. 468  647  58,027 
05.08. 551  17  586  50,780 
06.08. 622  606  49,109 
07.08. 459  612  57,143 
08.08. 498  671  57,399 
11.08. 459  693  60,156 
12.08. 423  540  56,075 
13.08. 670  655  49,434 
14.08. 589  633  51,758 
15.08. 443  636  58,943 
18.08. 469  623  57,051 
19.08. 476  596  55,597 
20.08. 544  694  56,058 
21.08. 505  593  54,007 
22.08. 463  617  57,130 
25.08. 418  598  58,858 
26.08. 569  635  52,741 
27.08. 609  728  54,450 
28.08. 648  810  55,556 
Priemer 519  642  55,391 
Spolu 10 373  24  12 837 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.08. 81 108,017  0,000  0,000  0,000  120 090,969  59,688 
04.08. 79 608,641  0,000  0,000  0,000  124 658,333  61,027 
05.08. 79 455,913  0,000  2,623  0,000  109 541,468  57,958 
06.08. 128 578,446  0,000  0,141  0,000  393 109,057  75,353 
07.08. 62 618,159  0,000  0,000  0,000  107 445,460  63,180 
08.08. 80 170,638  0,000  0,000  0,000  121 255,714  60,199 
11.08. 101 424,224  0,000  0,000  0,000  125 696,557  55,343 
12.08. 91 283,488  0,000  0,000  0,000  111 124,095  54,901 
13.08. 107 197,637  0,000  0,000  0,000  451 251,931  80,804 
14.08. 77 623,865  0,000  0,244  0,000  118 996,454  60,521 
15.08. 81 188,642  0,000  0,000  0,000  115 798,626  58,785 
18.08. 61 935,677  0,000  0,000  0,000  110 009,498  63,979 
19.08. 58 399,045  0,000  0,000  0,000  107 275,650  64,751 
20.08. 110 361,843  0,000  0,000  0,000  381 471,676  77,561 
21.08. 63 417,813  0,000  0,000  0,000  99 578,750  61,093 
22.08. 54 500,968  0,000  0,000  0,000  136 000,474  71,391 
25.08. 83 975,724  0,000  0,000  0,000  100 184,362  54,401 
26.08. 53 062,219  0,000  0,000  0,000  62 374,733  54,034 
27.08. 113 798,511  0,000  0,000  0,000  481 835,626  80,895 
28.08. 104 849,031  0,000  0,000  0,000  169 547,432  61,789 
Priemer 83 727,925  0,000  0,150  0,000  177 362,343  63,883 
Spolu 1 674 558,501  0,000  3,008  0,000  3 547 246,865 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období