en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2008

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.09. 550  974  63,911 
03.09. 611  936  60,504 
04.09. 664  17  681  50,000 
05.09. 458  640  57,971 
08.09. 465  601  56,379 
09.09. 565  565  49,956 
10.09. 520  665  56,118 
11.09. 591  585  49,745 
12.09. 460  671  59,276 
16.09. 594  991  62,524 
17.09. 768  897  53,874 
18.09. 579  695  54,553 
19.09. 511  645  55,796 
22.09. 518  684  56,905 
23.09. 550  664  54,695 
24.09. 489  732  59,951 
25.09. 485  785  61,811 
26.09. 467  690  59,637 
29.09. 461  675  59,419 
30.09. 598  927  60,787 
Priemer 545  735  57,191 
Spolu 10 904  24  14 703 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.09. 72 310,355  0,000  0,000  0,000  105 785,292  59,398 
03.09. 91 326,915  0,000  0,000  0,000  422 681,898  82,232 
04.09. 65 782,711  0,000  2,402  0,000  123 953,057  65,328 
05.09. 65 641,083  0,000  0,141  0,000  104 555,225  61,432 
08.09. 64 679,170  0,000  0,000  0,000  119 765,638  64,933 
09.09. 55 353,577  0,358  0,000  0,000  97 811,478  63,860 
10.09. 109 941,499  0,000  0,000  0,000  485 671,589  81,541 
11.09. 75 932,759  0,000  0,000  0,000  113 392,453  59,893 
12.09. 88 949,158  0,000  0,216  0,000  124 956,139  58,417 
16.09. 97 386,495  0,000  0,000  0,000  147 332,114  60,205 
17.09. 133 559,225  0,000  0,000  0,000  395 336,929  74,748 
18.09. 68 027,326  0,000  0,000  0,000  140 837,768  67,430 
19.09. 69 289,030  0,000  0,000  0,000  171 180,452  71,186 
22.09. 70 786,743  0,000  0,000  0,000  141 185,803  66,606 
23.09. 50 266,629  0,000  0,000  0,000  138 331,663  73,347 
24.09. 80 968,758  0,000  0,000  0,000  528 170,307  86,708 
25.09. 48 817,083  0,000  0,000  0,000  155 099,376  76,060 
26.09. 47 827,806  0,000  0,000  0,000  180 088,927  79,015 
29.09. 53 300,397  0,000  0,000  0,000  174 369,715  76,589 
30.09. 47 141,301  0,000  0,000  0,000  175 857,739  78,860 
Priemer 72 864,401  0,018  0,138  0,000  202 318,178  70,389 
Spolu 1 457 288,020  0,358  2,759  0,000  4 046 363,562 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období