en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2008

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.10. 572  822  58,967 
02.10. 450  599  57,102 
03.10. 574  17  580  49,530 
06.10. 474  683  58,727 
07.10. 546  730  57,210 
08.10. 666  875  56,781 
09.10. 579  785  57,551 
10.10. 502  737  59,483 
13.10. 424  562  56,998 
14.10. 720  936  56,522 
15.10. 587  906  60,683 
16.10. 575  755  56,767 
17.10. 505  823  61,973 
20.10. 459  784  63,023 
21.10. 456  745  62,032 
22.10. 639  851  57,114 
23.10. 531  740  58,222 
24.10. 464  734  61,269 
27.10. 474  941  66,502 
28.10. 391  590  60,143 
29.10. 634  851  57,306 
30.10. 403  720  64,114 
31.10. 494  898  64,511 
Priemer 527  767  59,240 
Spolu 12 119  24  17 647 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.10. 67 464,385  0,000  0,000  0,000  407 042,984  85,782 
02.10. 49 734,713  0,000  0,000  0,000  119 415,664  70,597 
03.10. 48 970,832  0,000  2,654  0,000  108 368,984  68,875 
06.10. 46 060,069  0,000  0,140  0,000  121 795,243  72,560 
07.10. 34 940,506  0,000  0,000  0,000  89 288,379  71,874 
08.10. 94 667,628  0,000  0,000  0,000  490 788,377  83,830 
09.10. 48 879,388  0,000  0,000  0,000  119 712,115  71,007 
10.10. 38 266,684  0,000  0,000  0,000  102 353,066  72,787 
13.10. 16 105,510  0,000  0,000  0,000  56 970,974  77,961 
14.10. 46 597,572  0,000  0,000  0,000  121 549,994  72,288 
15.10. 46 887,905  0,000  0,000  0,000  397 609,194  89,451 
16.10. 44 050,626  0,000  0,000  0,000  103 407,455  70,127 
17.10. 38 821,214  0,000  0,000  0,000  161 290,449  80,600 
20.10. 40 612,035  0,000  0,233  0,000  115 110,581  73,920 
21.10. 31 397,942  0,000  0,000  0,000  116 587,042  78,783 
22.10. 78 573,846  0,000  0,000  0,000  484 517,821  86,046 
23.10. 37 669,431  0,000  0,000  0,000  164 892,794  81,404 
24.10. 41 039,864  0,000  0,000  0,000  153 341,092  78,887 
27.10. 36 843,151  0,000  0,000  0,000  163 371,047  81,598 
28.10. 30 733,372  0,000  0,000  0,000  140 948,117  82,099 
29.10. 61 983,629  0,000  0,000  0,000  510 848,544  89,179 
30.10. 28 808,091  0,000  0,000  0,000  139 988,062  82,933 
31.10. 44 166,459  0,000  0,000  0,000  165 103,867  78,895 
Priemer 45 794,559  0,000  0,132  0,000  198 013,124  78,325 
Spolu 1 053 274,852  0,000  3,027  0,000  4 554 301,845 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období