en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2008

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.11. 462  748  61,818 
04.11. 389  630  61,825 
05.11. 588  16  742  55,126 
06.11. 478  661  57,679 
07.11. 418  725  63,430 
10.11. 403  788  66,163 
11.11. 373  509  57,710 
12.11. 662  950  58,933 
13.11. 440  619  58,451 
14.11. 558  799  58,880 
18.11. 538  832  60,730 
19.11. 575  894  60,816 
20.11. 561  821  59,407 
21.11. 459  759  62,315 
24.11. 452  838  64,961 
25.11. 475  702  59,643 
26.11. 663  835  55,741 
27.11. 370  506  57,763 
28.11. 607  1 019  62,669 
Priemer 498  757  60,214 
Spolu 9 471  24  14 377 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.11. 27 744,763  0,000  0,000  0,000  135 171,300  82,970 
04.11. 32 147,959  0,000  0,000  0,000  73 225,277  69,491 
05.11. 77 481,558  0,000  2,672  0,000  412 223,190  84,177 
06.11. 31 783,423  0,000  0,188  0,000  83 182,778  72,354 
07.11. 33 749,543  0,000  0,000  0,000  85 930,144  71,800 
10.11. 40 665,207  0,000  0,000  0,000  84 555,706  67,525 
11.11. 14 781,687  0,000  0,000  0,000  23 957,545  61,843 
12.11. 57 766,853  0,000  0,000  0,000  408 967,175  87,623 
13.11. 31 452,410  0,000  0,000  0,000  70 594,647  69,179 
14.11. 48 987,174  0,000  0,000  0,000  141 304,944  74,257 
18.11. 41 137,434  0,000  0,000  0,000  111 826,250  73,106 
19.11. 73 814,990  0,000  0,252  0,000  433 802,448  85,458 
20.11. 30 524,062  0,000  0,000  0,000  93 600,999  75,409 
21.11. 16 967,849  0,000  0,000  0,000  120 170,369  87,627 
24.11. 33 493,940  0,000  0,000  0,000  123 223,308  78,628 
25.11. 38 874,331  0,000  0,000  0,000  136 279,202  77,806 
26.11. 83 518,116  0,000  0,000  0,000  472 776,851  84,987 
27.11. 12 356,119  0,000  0,000  0,000  49 602,727  80,058 
28.11. 44 703,936  0,000  0,000  0,000  140 363,859  75,845 
Priemer 40 629,019  0,000  0,164  0,000  168 460,985  76,850 
Spolu 771 951,354  0,000  3,112  0,000  3 200 758,719 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období