en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2008

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.12. 489  829  62,898 
02.12. 421  564  57,259 
03.12. 657  15  812  54,717 
04.12. 481  667  57,749 
05.12. 465  615  56,892 
08.12. 432  707  61,963 
09.12. 474  629  57,026 
10.12. 657  861  56,719 
11.12. 540  681  55,774 
12.12. 570  708  55,399 
15.12. 554  807  59,295 
16.12. 490  715  59,336 
17.12. 635  898  58,578 
18.12. 579  770  57,079 
19.12. 580  858  59,666 
22.12. 702  839  54,445 
23.12. 773  970  55,651 
29.12. 654  1 090  62,500 
30.12. 497  1 044  67,748 
31.12. 762  918  54,643 
Priemer 571  799  58,267 
Spolu 11 412  25  15 982 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.12. 44 694,459  0,000  0,000  0,000  95 612,415  68,145 
02.12. 31 328,011  0,000  0,000  0,000  90 234,488  74,229 
03.12. 80 820,699  0,000  1,820  0,000  380 994,198  82,499 
04.12. 38 579,979  0,000  0,822  0,000  94 619,557  71,036 
05.12. 40 040,618  0,000  0,025  0,000  96 709,747  70,720 
08.12. 44 792,197  0,000  0,251  0,000  123 690,504  73,414 
09.12. 39 800,067  0,000  0,000  0,000  97 035,429  70,914 
10.12. 73 580,286  0,000  0,000  0,000  503 132,632  87,241 
11.12. 34 134,362  0,000  0,000  0,000  91 300,111  72,787 
12.12. 31 175,421  0,000  0,000  0,000  102 768,603  76,725 
15.12. 42 460,687  0,000  0,000  0,000  156 553,522  78,664 
16.12. 53 664,923  0,000  0,000  0,000  127 139,745  70,319 
17.12. 79 716,889  0,000  0,000  0,000  426 163,516  84,242 
18.12. 44 121,486  0,000  0,000  0,000  191 634,611  81,285 
19.12. 34 785,321  0,000  0,000  0,000  260 366,771  88,214 
22.12. 42 816,263  0,000  0,000  0,000  206 178,770  82,804 
23.12. 86 085,956  0,000  0,000  0,000  559 074,586  86,657 
29.12. 38 723,844  0,000  0,000  0,000  252 809,329  86,717 
30.12. 28 143,020  0,000  0,000  0,000  275 401,394  90,729 
31.12. 63 453,386  0,000  0,000  0,000  571 441,409  90,006 
Priemer 48 645,894  0,000  0,146  0,000  235 143,067  79,367 
Spolu 972 917,874  0,000  2,918  0,000  4 702 861,337 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období