en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2003

 
Medzibankové prevody (počet)
 
MesiacŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
I 12 959  1 205  8,507 
II 10 523  1 007  8,734 
III 10 139  1 047  9,360 
IV 11 676  1 112  8,695 
V 10 759  1 144  9,611 
VI 12 537  1 224  8,895 
VII 12 758  1 278  9,105 
VIII 10 939  1 111  9,220 
IX 11 533  1 171  9,218 
X 12 542  1 269  9,187 
XI 11 404  1 917  14,391 
XII 13 231  3 428  20,577 
Priemer 11 750  1 409  10,458 
Spolu 141 000  16 913 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
MesiacŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
I 1 507 396,048  0,000  0,000  0,000  751 074,894  33,256 
II 1 342 131,154  0,000  0,000  0,000  593 283,934  30,654 
III 1 322 967,271  0,000  0,000  0,000  606 328,928  31,427 
IV 1 524 408,586  0,000  0,015  0,000  629 723,608  29,233 
V 1 343 133,854  0,000  0,000  0,000  749 202,077  35,807 
VI 1 401 820,554  0,000  0,000  0,000  679 970,070  32,663 
VII 1 626 264,394  0,000  0,015  0,000  712 676,172  30,470 
VIII 1 452 603,949  0,000  0,000  0,000  572 121,298  28,257 
IX 1 476 637,909  0,000  0,000  0,000  739 856,094  33,380 
X 1 838 068,546  0,012  0,015  0,000  740 926,404  28,729 
XI 1 471 366,487  0,000  0,000  0,000  673 783,169  31,410 
XII 1 378 453,125  0,000  0,000  0,000  973 157,540  41,383 
Priemer 1 473 770,990  0,001  0,004  0,000  701 842,016  32,222 
Spolu 17 685 251,877  0,012  0,045  0,000  8 422 104,188 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období