en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2004

 
Medzibankové prevody (počet)
 
MesiacŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
I 12 993  2 970  18,604 
II 13 053  2 863  17,988 
III 14 542  3 230  18,175 
IV 13 840  1 487  9,701 
V 13 866  2 146  13,402 
VI 13 278  3 651  21,567 
VII 13 346  5 182  27,965 
VIII 12 733  4 654  26,767 
IX 12 676  3 237  20,342 
X 13 992  4 155  22,894 
XI 14 334  4 712  24,738 
XII 17 215  5 646  24,697 
Priemer 13 822  3 661  20,570 
Spolu 165 868  43 933 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
MesiacŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
I 1 716 354,499  0,000  0,015  0,000  761 078,195  30,720 
II 1 646 016,503  0,000  0,000  0,000  719 072,819  30,404 
III 1 807 180,652  0,000  0,000  0,000  968 964,410  34,903 
IV 1 628 057,786  0,000  0,014  0,000  912 242,142  35,911 
V 1 765 545,079  0,000  0,000  0,000  1 147 537,921  39,393 
VI 1 401 038,837  0,000  0,000  0,000  2 005 148,057  58,868 
VII 1 368 933,772  0,002  0,014  0,000  1 945 430,999  58,697 
VIII 1 358 731,282  0,000  0,000  0,000  1 894 809,615  58,238 
IX 1 511 217,005  0,000  0,000  0,000  1 629 363,074  51,881 
X 1 586 946,131  0,019  0,014  0,000  1 496 239,019  48,529 
XI 1 462 115,804  0,530  0,006  0,000  1 472 015,353  50,169 
XII 1 935 397,228  0,000  0,000  0,000  2 045 954,655  51,388 
Priemer 1 598 961,215  0,046  0,005  0,000  1 416 488,022  45,758 
Spolu 19 187 534,578  0,551  0,063  0,000  16 997 856,259 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období