en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2005

 
Medzibankové prevody (počet)
 
MesiacŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
I 14 289  5 053  26,123 
II 15 256  7 898  34,109 
III 17 839  8 701  32,783 
IV 17 590  7 416  29,655 
V 17 998  7 054  28,156 
VI 17 791  7 721  30,263 
VII 15 599  6 471  29,318 
VIII 16 502  6 949  29,627 
IX 16 029  6 814  29,828 
X 14 843  7 238  32,779 
XI 10 381  12 401  54,433 
XII 11 706  13 206  53,011 
Priemer 15 528  8 099  34,269 
Spolu 185 823  96 922 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
MesiacŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
I 1 549 721,018  0,000  0,007  0,000  1 997 868,450  56,316 
II 1 707 749,166  0,000  0,014  0,000  11 724 910,650  87,287 
III 2 355 732,779  0,064  0,000  0,000  8 344 463,447  77,984 
IV 2 329 588,170  0,000  0,021  0,000  3 551 231,002  60,387 
V 2 481 969,683  0,100  0,000  0,000  2 981 652,597  54,573 
VI 2 757 793,706  0,001  0,000  0,000  3 548 316,736  56,268 
VII 2 066 418,599  0,000  0,021  0,000  2 577 268,146  55,500 
VIII 2 313 414,316  0,126  0,008  0,000  2 935 657,020  55,927 
IX 2 099 928,875  0,000  0,000  0,000  2 707 562,741  56,320 
X 2 110 822,149  0,000  0,000  0,000  2 543 563,263  54,649 
XI 1 716 051,745  0,000  0,000  0,000  3 452 483,187  66,798 
XII 1 946 740,383  0,000  0,000  0,000  3 542 589,238  64,536 
Priemer 2 125 565,230  0,024  0,006  0,000  4 170 548,731  62,385 
Spolu 25 435 930,589  0,291  0,071  0,000  49 907 566,477 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období