en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2006

 
Medzibankové prevody (počet)
 
MesiacŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
I 11 803  12 035  50,478 
II 11 693  19  12 330  51,285 
III 14 992  19  16 550  52,436 
IV 11 704  21  12 816  52,223 
V 14 191  24  14 903  51,180 
VI 14 997  22  15 594  50,939 
VII 13 494  23  15 728  53,780 
VIII 11 540  23  14 322  55,329 
IX 10 773  22  14 031  56,517 
X 12 459  24  16 040  56,233 
XI 12 227  23  16 292  57,081 
XII 11 829  23  20 973  63,889 
Priemer 12 712  21  15 219  54,584 
Spolu 151 702  247  181 614 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
MesiacŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
I 2 100 460,661  0,000  9,904  0,000  3 903 459,652  65,015 
II 2 143 952,886  0,000  2,726  0,000  3 879 791,395  64,408 
III 3 014 325,457  1,168  2,705  0,000  5 330 705,932  63,879 
IV 2 215 507,594  0,000  3,087  0,000  4 441 181,488  66,718 
V 2 532 303,680  0,041  2,915  0,000  5 216 230,738  67,319 
VI 2 586 358,196  0,000  3,097  0,000  5 226 925,900  66,898 
VII 2 335 740,903  0,000  3,079  0,000  5 428 838,311  69,918 
VIII 2 106 832,918  0,000  3,316  0,000  4 348 427,648  67,363 
IX 1 738 151,685  0,000  2,999  0,000  3 829 557,356  68,782 
X 1 758 434,212  0,256  3,101  0,000  3 761 654,798  68,145 
XI 1 677 811,739  0,000  3,192  0,000  3 844 556,933  69,618 
XII 1 612 527,683  0,116  3,054  0,000  3 384 111,050  67,728 
Priemer 2 163 888,906  0,132  3,618  0,000  4 407 439,207  67,524 
Spolu 25 822 407,614  1,581  43,175  0,000  52 595 441,201 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období