en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2007

 
Medzibankové prevody (počet)
 
MesiacŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
I 13 630  25  19 272  58,529 
II 11 279  23  15 210  57,370 
III 14 219  23  19 623  57,945 
IV 11 663  23  16 264  58,190 
V 12 555  25  17 291  57,886 
VI 12 881  25  16 898  56,695 
VII 12 190  25  15 233  55,498 
VIII 12 593  25  15 643  55,352 
IX 11 902  25  13 935  53,882 
X 13 800  25  17 738  56,199 
XI 13 440  23  15 968  54,256 
XII 11 985  24  15 342  56,093 
Priemer 12 678  24  16 535  56,491 
Spolu 152 137  291  198 417 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
MesiacŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
I 1 666 472,309  0,000  3,394  0,000  4 861 814,325  74,473 
II 1 606 129,919  0,000  3,207  0,000  3 195 456,218  66,550 
III 2 064 990,585  0,000  2,972  0,000  7 380 581,839  78,138 
IV 1 662 258,107  0,000  3,132  0,000  5 081 216,220  75,350 
V 1 971 620,621  0,000  3,184  0,000  4 314 409,695  68,635 
VI 1 736 034,150  0,437  3,334  0,000  3 760 948,969  68,418 
VII 1 695 169,200  0,000  3,308  0,000  3 432 697,351  66,942 
VIII 1 768 678,728  0,000  3,383  0,000  4 251 137,019  70,619 
IX 1 502 074,056  0,000  3,157  0,000  3 331 322,196  68,923 
X 1 670 896,134  0,000  3,112  0,000  4 091 654,593  71,004 
XI 1 761 674,445  0,000  3,481  0,000  3 455 090,327  66,230 
XII 1 566 281,976  0,000  3,333  0,000  3 588 990,900  69,618 
Priemer 1 722 690,019  0,036  3,250  0,000  4 228 776,638  70,408 
Spolu 20 672 280,230  0,437  38,997  0,000  50 745 319,652 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období