en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2008

 
Medzibankové prevody (počet)
 
MesiacŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
I 14 305  24  17 139  54,465 
II 13 134  23  17 106  56,524 
III 11 934  23  16 702  58,278 
IV 12 991  23  17 257  57,008 
V 12 977  24  17 707  57,662 
VI 12 294  24  17 285  58,389 
VII 13 136  24  17 193  56,643 
VIII 10 373  24  12 837  55,251 
IX 10 904  24  14 703  57,362 
X 12 119  24  17 647  59,238 
XI 9 471  24  14 377  60,225 
XII 11 412  25  15 982  58,288 
Priemer 12 088  24  16 328  57,445 
Spolu 145 050  286  195 935 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
MesiacŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
I 2 124 512,845  0,000  4,066  0,000  4 169 172,749  66,244 
II 1 808 660,381  0,000  3,175  0,000  4 194 413,196  69,871 
III 1 830 884,410  0,000  3,261  0,000  4 319 735,525  70,232 
IV 2 139 169,193  0,000  3,613  0,000  4 747 737,400  68,939 
V 1 880 551,530  0,000  3,113  0,000  4 207 989,534  69,113 
VI 2 120 461,156  0,000  2,957  0,000  4 508 283,349  68,011 
VII 2 375 702,577  0,000  3,050  0,000  4 975 711,181  67,684 
VIII 1 674 558,500  0,000  3,008  0,000  3 547 246,866  67,931 
IX 1 457 288,017  0,358  2,759  0,000  4 046 363,562  73,521 
X 1 053 274,852  0,000  3,027  0,000  4 554 301,846  81,217 
XI 771 951,353  0,000  3,112  0,000  3 200 758,719  80,569 
XII 972 917,874  0,000  2,919  0,000  4 702 861,340  82,858 
Priemer 1 684 161,057  0,030  3,172  0,000  4 264 547,939  72,183 
Spolu 20 209 932,688  0,358  38,060  0,000  51 174 575,267 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období