en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2003

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
02.01 2 805  25 
03.01 3 688  27 
07.01 6 064  144 
08.01 15 050  14 
09.01 8 843  173 
10.01 9 400  41 
13.01 7 107  33 
14.01 64 750  57 
15.01 29 917  38 
16.01 5 483  22 
17.01 3 046  46 
20.01 81 280  22 
21.01 11 748  17 
22.01 4 672  24 
23.01 12 269  16 
24.01 18 610  18 
27.01 11 490  28  18 
28.01 10 799  40 
29.01 4 526  28 
30.01 9 130  27 
31.01 4 422  11 
Priemer 15 481  41 
Spolu 325 099  851  68 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období