en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2003

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
03.02 6 746  38 
04.02 8 177  22 
05.02 2 996  18 
06.02 12 313  16 
07.02 4 396  33 
10.02 14 297  14 
11.02 6 145  41 
12.02 13 617  43 
13.02 15 736  12 
14.02 78 947  43 
17.02 7 053  20 
18.02 18 148  18 
19.02 77 738  18  170 
20.02 8 823  11 
21.02 4 643  13 
24.02 3 235  22 
25.02 9 969  26 
26.02 11 937  21 
27.02 14 483  22 
28.02 4 024  26 
Priemer 16 171  24 
Spolu 323 423  477  34  170 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období