en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2003

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
03.03 3 303  14 
04.03 18 287  18 
05.03 13 197  19 
06.03 10 743  54 
07.03 5 986  32 
10.03 5 218  25 
11.03 11 398  39 
12.03 15 021  27 
13.03 6 722  23 
14.03 80 444  31 
17.03 14 286  21 
18.03 23 759  46 
19.03 72 929  31 
20.03 10 580  35 
21.03 6 182  16 
24.03 8 751  39 
25.03 16 829  24 
26.03 8 347  38 
27.03 6 712  18 
28.03 7 153  18 
31.03 3 774  37 
Priemer 16 649  29 
Spolu 349 621  605  47 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období