en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2003

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
01.04 13 638  16 
02.04 11 686  48 
03.04 11 936  39 
04.04 7 804  13 
07.04 5 450  42 
08.04 18 726  39 
09.04 11 771  33 
10.04 7 252  20 
11.04 4 114  12 
14.04 67 087  93 
15.04 28 296  28 
16.04 13 471  49 
17.04 4 714  40 
22.04 87 263  42 
23.04 21 106  13 
24.04 11 812  18 
25.04 9 541  11 
28.04 13 966  12 
29.04 9 679  20 
30.04 3 940  13 
Priemer 18 163  30 
Spolu 363 252  601  38 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období