en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2003

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
02.05 4 184  24 
05.05 20 800  18 
06.05 14 869  13 
07.05 17 821  17 
09.05 7 589  76  13 
12.05 6 643 
13.05 10 687  14 
14.05 67 921  33 
15.05 22 298  47 
16.05 13 866  64 
19.05 21 807 
20.05 75 205  12 
21.05 12 711  13 
22.05 3 980  73 
23.05 9 871  28 
26.05 10 297 
27.05 19 892 
28.05 3 973  11 
29.05 12 576  13 
30.05 4 119  72 
Priemer 18 055  28 
Spolu 361 109  559  36 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období