en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2003

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
02.06 8 051  13 
03.06 17 425  17 
04.06 8 017  27 
05.06 11 472  22 
06.06 7 461  24 
09.06 17 802 
10.06 9 100 
11.06 8 386  34 
12.06 12 141  29 
13.06 8 163  193 
16.06 18 543  37 
17.06 144 077  42 
18.06 11 298  43 
19.06 15 107  17 
20.06 5 573  43 
23.06 4 600  20 
24.06 10 449  41 
25.06 19 451  10 
26.06 8 392  25 
27.06 13 520  21 
30.06 4 965  16 
Priemer 17 333  33 
Spolu 363 993  685 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období