en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2003

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
01.08. 13 046  27 
04.08. 9 764  17 
05.08. 11 845  17 
06.08. 6 135  38 
07.08. 20 046  21 
08.08. 8 891  28 
11.08. 10 917  37 
12.08. 14 927  42 
13.08. 4 632  16 
14.08. 7 998  24 
15.08. 26 175  28 
18.08. 83 124  35 
19.08. 89 267  15 
20.08. 21 622  22 
21.08. 6 431  37 
22.08. 11 091  19 
25.08. 4 498  45 
26.08. 19 616  17 
27.08. 23 370  32 
28.08. 9 276  15 
Priemer 20 134  27 
Spolu 402 671  532 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období