en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2003

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
02.09. 20 318  13 
03.09. 10 319  37 
04.09. 6 236  22 
05.09. 15 668  31 
08.09. 8 479  41 
09.09. 20 569  396 
10.09. 3 352  274 
11.09. 9 057  53 
12.09. 21 732  67 
16.09. 12 782  55 
17.09. 183 987  10 
18.09. 12 414  57 
19.09. 10 593  57 
22.09. 17 875  20 
23.09. 12 436  40 
24.09. 21 524  77 
25.09. 5 844  26 
26.09. 8 814  23 
29.09. 19 221  20 
30.09. 6 354  34 
Priemer 21 379  68 
Spolu 427 574  1 353 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období