en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2003

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
03.11. 2 990  24 
04.11. 17 009  28 
05.11. 5 752  26 
06.11. 7 702  25 
07.11. 20 674  23 
10.11. 13 079  23 
11.11. 6 716  68 
12.11. 12 075  43 
13.11. 7 067  38 
14.11. 6 656  44 
18.11. 119 152  57 
19.11. 92 078  15 
20.11. 23 751  13 
21.11. 6 638  14 
24.11. 5 262  53 
25.11. 11 896  47 
26.11. 4 168  30 
27.11. 22 521  26 
28.11. 10 858  40 
Priemer 20 844  34 
Spolu 396 044  637 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období