en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2003

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
01.12. 13 095  27 
02.12. 14 226  21 
03.12. 12 638  23 
04.12. 22 994  29 
05.12. 6 083  43 
08.12. 20 718  25 
09.12. 13 501  47 
10.12. 23 347  80 
11.12. 11 589  81 
12.12. 4 074  46 
15.12. 45 676  57 
16.12. 166 394  45 
17.12. 15 544  29 
18.12. 11 631  71 
19.12. 27 771  22 
22.12. 21 378  27 
23.12. 12 717  37 
29.12. 25 310  32 
30.12. 14 304  76 
31.12. 26 611  79 
Priemer 25 480  45 
Spolu 509 601  897 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období