en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2004

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
02.01. 7 501  40 
05.01. 11 167  29 
07.01. 3 440  24 
08.01. 18 611  28 
09.01. 19 249  40 
12.01. 22 067  25 
13.01. 14 120  21 
14.01. 13 367  42 
15.01. 119 966  23 
16.01. 92 615  42 
19.01. 9 374  31 
20.01. 17 062  17 
21.01. 12 461  37 
22.01. 14 690  31 
23.01. 12 461  20 
26.01. 27 533  24 
27.01. 14 334  198 
28.01. 4 135  37 
29.01. 9 246  41 
30.01. 12 202  37 
Priemer 22 780  39 
Spolu 455 601  787 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období