en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2004

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
02.02. 15 981  15 
03.02. 10 333  21 
04.02. 3 083  32 
05.02. 14 679  19 
06.02. 12 403  34 
09.02. 12 624  25 
10.02. 26 147  42 
11.02. 10 827  21 
12.02. 15 042  40 
13.02. 7 658  39 
16.02. 39 515  17 
17.02. 171 483  29 
18.02. 12 747  41 
19.02. 13 930  28 
20.02. 17 927  30 
23.02. 16 035  31 
24.02. 6 658  42 
25.02. 13 646  58 
26.02. 23 768  49 
27.02. 19 306  16 
Priemer 23 190  31 
Spolu 463 792  629 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období