en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2004

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
01.03. 14 841  16 
02.03. 6 191  14 
03.03. 25 909  11 
04.03. 7 666  36 
05.03. 13 620 
08.03. 18 392  14 
09.03. 8 654  46 
10.03. 21 789  29 
11.03. 8 082  22 
12.03. 30 996  39 
15.03. 47 348  58 
16.03. 169 585  41 
17.03. 8 487  20 
18.03. 12 821  41 
19.03. 24 551  37 
22.03. 9 241  15 
23.03. 15 555  27 
24.03. 18 137  19 
25.03. 14 357  40 
26.03. 24 622 
29.03. 9 458  15 
30.03. 11 011  17 
31.03. 6 584  14 
Priemer 22 952  25 
Spolu 527 897  585 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období