en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2004

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
01.04. 22 636  29 
02.04. 9 968  20 
05.04. 9 144  63 
06.04. 26 615  23 
07.04. 24 361  24 
08.04. 18 511  104 
13.04. 16 937  54 
14.04. 6 297  50 
15.04. 51 240  45 
16.04. 106 284  32 
19.04. 12 429  18 
20.04. 94 037  29 
21.04. 13 913  22 
22.04. 6 402  47 
23.04. 8 618  24 
26.04. 15 942  15 
27.04. 13 799  39 
28.04. 37 205  39 
29.04. 18 046  18 
30.04. 12 658  17 
Priemer 26 252  36 
Spolu 525 042  712 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období