en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2004

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
03.05. 17 222  16 
04.05. 13 414  19 
05.05. 6 729 
06.05. 26 239  25 
07.05. 20 084  13 
10.05. 9 620  88 
11.05. 22 112  26 
12.05. 4 823  27 
13.05. 18 147  60 
14.05. 8 705  28 
17.05. 56 027  45 
18.05. 164 548  35 
19.05. 19 628  29 
20.05. 25 869  26 
21.05. 27 268  43 
24.05. 10 292  17 
25.05. 15 973  17 
26.05. 7 881  18 
27.05. 27 843  20 
28.05. 14 090  12 
31.05. 7 722 
Priemer 24 964  28 
Spolu 524 236  579 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období