en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2004

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
02.08. 14 310  42 
03.08. 27 249  22 
04.08. 15 366  13 
05.08. 16 321  94 
06.08. 27 191  52 
09.08. 27 358  22 
10.08. 11 327  106 
11.08. 3 900  46 
12.08. 17 311  37 
13.08. 8 192  18 
16.08. 42 014 
17.08. 108 179  78 
18.08. 19 444  23 
19.08. 83 117  20 
20.08. 18 850  84 
23.08. 20 458  12 
24.08. 5 567  29 
25.08. 26 108  11 
26.08. 4 364  30 
27.08. 35 017  15 
30.08. 13 427  12 
31.08. 26 898 
Priemer 25 999  36 
Spolu 571 968  784 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období