en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2004

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
02.09. 6 158  30 
03.09. 13 934  18 
06.09. 16 609  33 
07.09. 8 529  25 
08.09. 34 879  27 
09.09. 13 632  50 
10.09. 13 871  49 
13.09. 10 320  17 
14.09. 55 105  44 
16.09. 9 194  14 
17.09. 176 929  28 
20.09. 12 830  20 
21.09. 24 277  25 
22.09. 12 743  13 
23.09. 18 814  14 
24.09. 28 405  25 
27.09. 10 025  19 
28.09. 12 514  29 
29.09. 16 224  16 
30.09. 23 667  16 
Priemer 25 933  26 
Spolu 518 659  512 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období