en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2004

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
02.11. 6 853  18 
03.11. 13 058 
04.11. 27 302 
05.11. 8 995  10 
08.11. 19 086  36 
09.11. 16 967  15 
10.11. 28 905  14 
11.11. 8 098  39 
12.11. 17 494  16 
15.11. 86 078  29 
16.11. 145 135  21 
18.11. 7 167  23 
19.11. 26 196  19 
22.11. 12 388  62 
23.11. 19 460  32 
24.11. 12 058  91 
25.11. 18 950  17 
26.11. 26 664  29 
29.11. 6 566  21 
30.11. 15 807  25 
Priemer 26 161  27 
Spolu 523 227  530 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období