en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2005

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
03.01. 1 551 
04.01. 17 937  65 
05.01. 6 788  25 
07.01. 32 109  67 
10.01. 32 603  22 
11.01. 19 923  39 
12.01. 4 771  81 
13.01. 14 820  18 
14.01. 8 989  55 
17.01. 126 533  18 
18.01. 102 533  37 
19.01. 9 588  16 
20.01. 16 503  14 
21.01. 4 619  24 
24.01. 16 147  10 
25.01. 29 330  14 
26.01. 23 962  23 
27.01. 12 301  21 
28.01. 14 754  34 
31.01. 9 717  14 
Priemer 25 274  30 
Spolu 505 478  604 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období