en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2005

 
Neúčtovné položky (počet)
 
Dátum Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
01.04. 13 256  21 
04.04. 27 751  33 
05.04. 7 787  18 
06.04. 4 798  30 
07.04. 5 628  22 
08.04. 29 076  26 
11.04. 24 091  28 
12.04. 17 967  30 
13.04. 19 690  48 
14.04. 55 103  32 
15.04. 10 554  29 
18.04. 191 537  229 
19.04. 9 037  18 
20.04. 18 796  16 
21.04. 19 086  32 
22.04. 15 899  13 
25.04. 11 687  40 
26.04. 16 318  19 
27.04. 16 414  20 
28.04. 14 869  26 
29.04. 17 704 
Priemer 26 050  35 
Spolu 547 048  739 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období